مشتری گرامی؛

لطفا شکایت خود را با ذکر موضوع و شرح کامل در فرم ذیل وارد نمایید.

شکایت شما به دقت بررسی شده و نتیجه آن در اسرع وقت به شما اعلام می شود.

با تشکر